قبول داوری و مشاوره حقوقی
قبول وکالت در کلیه امور ادارای
قبول وکالت در کلیه امور تجاری
پیگیری امور مهاجرین مقیم خارج از کشور در ایران
پیگیری امور مهاجرتی و سفارتی
قبول نمايندگي امورتجاري ، بازرگاني و بيمه
قبول مشاوره حقوقي و قضائي رايگان - معاضدت قضائي
قبول داوري و ايجاد مصالحه
قبول وكالت در كليه امور قضائي ، حقوقي ،كيفري، امور حسبي و خانواده
قبول وكالت در امور اداري ، بازرگاني ،تجاري وبیمه
 اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای خارج از کشور
 اخذ اقامت مهاجرتی